Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство

Фондация Аретè-Фол

Национален военноисторически музей

Университет по библиотекознание и информационни технологии

(със съдействието на Съюза на колекционерите в България)

Ви канят на

 

Трета научна конференция

по организация, управление и защита на културно-историческото наследство

на тема:

Публично-частното партньорство и
устойчивото развитие на културното наследство

под патронажа на
министъра на културата Вежди Рашидов, чл. кор. на БАН

 

 

на 31.01.2013 г.
от 10:00 ч.
в Националния военноисторически музей
София, ул. „Черковна” № 92

 

 

Целите на конференцията са да бъдат очертани теоретичната и практическата рамки на
проблема, да се споделят добри практики и да се идентифицират основни насоки за
бъдещи действия за промотирането на публично-частното партньорство като основен
параметър на устойчивото развитие на културното наследство
 
Желаещите могат да заявят участие като изпратят
темата на доклада си и резюме до 1 страница
на имейл: [email protected] до 21.01.2013 г.